Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nowy Staw  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Nowy Staw

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nowy Staw.

Mapa Geoportal Nowy Staw

Dane urzędu

Urząd Miejski w Nowym Stawieul. Bema 1Nowy Staw, 82-230

Tel: 55 2715100

Fax: 55 2715123

Elektroniczna skrzynka podawcza: /qr55bq09c2/skrytka

E-mail: um@nowystaw.pl

Powiat: malborski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Nowy Staw: 2209073

Witryna: www.nowystaw.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jerzy Szałachum@nowystaw.pl

Gmina Nowy Staw w liczbach

Powierzchnia gminy Nowy Staw*

114 km2

1190 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nowy Staw*

7 580 mieszkańców

1224 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nowy Staw*

66 mieszkańców na km2

1175 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nowy Staw

Geoportal Nowy Staw prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Nowy Staw

Jak powstał Geoportal gminy Nowy Staw?

Geoportal Nowy Staw powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nowy Staw, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Nowy Staw umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nowy Staw

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nowy Staw?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Nowy Staw;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Nowy Staw;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Nowy Staw;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Nowy Staw;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Nowego Stawu.
Informacje na Geoportalu Nowy Staw

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nowy Staw?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Nowy Staw;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Nowy Staw;
 • Rejestr MPZP Nowy Staw;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Nowy Staw;
 • Mapa Topograficzna gminy Nowy Staw;
 • Mapa Solarna gminy Nowy Staw;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Nowy Staw;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Nowy Staw

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nowy Staw?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nowy Staw.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nowy Staw łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nowym Stawie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nowego Stawu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nowy Staw, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nowy Staw oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nowy Staw. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nowego Stawu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nowego Stawu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nowy Staw. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nowy Staw.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nowym Stawie.

  Geoportal gminy Nowy Staw posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nowy Staw. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nowym Stawie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nowy Staw przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowym Stawie.

  W Geoportalu Nowy Staw przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nowy Staw. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nowym Stawie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nowy Staw zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nowy Staw, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nowy Staw oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nowy Staw.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nowy Staw. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nowy Staw są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nowy Staw podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nowy Staw.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nowym Stawie. W Geoportalu gminy Nowy Staw udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowym Stawie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Staw.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Staw. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Nowy Staw dla mieszkańców

Geoportal Nowy Staw jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nowy Staw. Na mapie Nowego Stawu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nowy Staw mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nowy Staw. Korzystając z map Geoportalu gminy Nowy Staw w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nowy Staw są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nowy Staw dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nowy Staw dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu